13000 nitar

06 Oct 2016 03:0670

Diskussion om Pommerns framtid

Foto och redigering: Kalle Wetterström
Debattledare och producent: Kaj Grundström

TV Åland 2008

Read more