Bilder från arbetet med Skarvens grundstötning

12 Apr 2019 04:021.43 K