Artistmötet med Nik Kotzev / En musiker och hans dröm

30 May 2017 09:3678

Programledare: Ulf Weman
Foto: Robert Jansson, Christian Stormbom, Kalle Wetterström
Bild och ljudproduktion samt redigering: Christian Stormbom
TV Åland 1998

Redaktör: Ulf Weman
Foto: Kalle Wetterström och Bulgarisk TV
Redigering: Christian Stormbom
Weman Media Ab
TV Åland 2000

Read more