En båt blir till

07 Nov 2017 08:22187

Jan Janne Johansson har jobbat inom brandväsendet i hela sitt liv men sen pensioneringen har det varit båtbyggeri som gäller för hela slanten för Jannes del.

Read more