Greven av Källskär

13 Feb 2017 02:341.15 K0

Friherre Göran Åkerhielm som upptäckte och blev betagen av Källskär i Kökars arkipelag 1958 porträtteras i detta program.

Producenten Kaj Grundström: – Programmet berättar om Åkerhielm som människa, hans drömmar, hans oförtröttliga arbete att skapa någonting unikt. Men också om den vemodiga finalen. Många år efter den uppblossade förtjusningen 1958.

Berättare är Jan-Erik Dahlgrén som blev bekant med Åkerhielm redan från första början då friherren kom till Åland.

Grevens vän Fabian Dahlström medverkar också.

Foto och redigering: Kalle Wetterström
Producent: Kaj Grundström

TV Åland 2007

Read more