I Fokus - Anni Blomqvist

14 Oct 2016 02:39600

Sven Dernsjö intervjuar den då 79-åriga författarinnan Anni Blomqvist i hennes hem på Simskäla i Vårdö den 30 november 1988.

Redaktör: Sven Dernsjö
Foto och redigering: Robert Jansson
Ålands När-TV 1988

Read more