I Juletid

23 Dec 2016 02:57250

Betraktelse: Gunnevi Styrström
Kristina Hansen
Orgel: Guy Karlsson
Flöjt: Judit Deáki
Ljudtekniker: Claes Hellström
Foto och redigering: Kalle Wetterström
TV Åland i samarbete med Mariehamns församling
2016

Read more