Kartlägging av havsöringsyngel

22 Sep 2017 07:4428

I en liten bäck i Lemland som mynnar ut i en vik i Lumparn går havsöring som en gång planterats ut i bäcken upp och leker. Gomorron följde med ut för att kolla hur fjolårets lek har lyckats. Det hela skedde genom så kallat elfiske, dvs fisken bedövades lätt med elstötar.

Read more