Lagändring önskas för tryggare skolmiljö

26 Oct 2016 14:58680

I en motion till Finlands Svenska Lärarförbund önskar Ålands lärarförening en förändring i sekretesslagstiftningen för att kunna ta del av polisens och sociala myndigheters uppgifter om dömda våldsbrottslingar. Detta för att skydda elever och personal i skolmiljön. I inslaget medverkar Christer Andersson, viceordförande i Ålands lärarförening och Blanca Husell, elevrådsordförande.
Reporter Cecilia Ekströmer
Foto och redigering Robert Jansson

Read more