Trafik och Motor - Gengasbilen

02 Dec 2016 02:493901

Rogers pappa Leo var bonde på gården Sundqvistens i Östanåker och införskaffade A Forden till gårdsbruket på trettiotalet, strax innan andra världskriget bröt ut. Efter en tid lät han sedermera bygga om bilen till traktor, vilket var vanligt på den tiden eftersom traktorer inte fanns att köpa då allt järn gick till en krigsindustri på hövarv. I och med krigsutbrottet blev de sedan ytterligare brist på bränsle vilket ledde till att A Forden konverterades med ett gengasaggregat. A Forden användes på gården ända in på sextiotalet, men gengasdriften kopplades bort strax efter andra världskrigets slut. Bilen förblev kvar hos familjen i gott förvar och idag rullar den på nytt omkring på ägorna, nyrenoverad med Roger Fagerholm bakom ratten.

Medverkande: Roger Fagerholm
Programledare: Kjell Brändström, Paavo Salmi
Ljudtekniker: Fredrik Hitonen
Foto och redigering: Elvis Ahlgren
ÅRTV 2016

Read more